Beleid bescherming persoonsgegevens

Dit privacybeleid beschrijft de privacypraktijken van KidKraft, Inc. en alle websites die eigendom zijn van of beheerd worden door KidKraft en zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven.

Dit privacybeleid beschrijft hoe KidKraft, Inc. (KidKraft) de persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt die u verstrekt op www.kidkraft.com (Site) en via de KidKraft-diensten (Diensten). Het beschrijft ook de keuzemogelijkheden die u hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens en hoe u inzage in deze gegevens kunt krijgen en deze kunt bijwerken.

KidKraft, Inc. is bekroond met het Privacy Seal van TRUSTe, wat betekent dat dit privacybeleid en onze werkwijzen zijn beoordeeld op naleving van het TRUSTeprogramma. Dit is te zien op de validatiepagina die wordt weergegeven wanneer u op het TRUSTe-zegel klikt. Het TRUSTe-programma dekt informatie die wordt verzameld via www.kidkraft.com

Als u een onopgelost probleem inzake privacy of gegevensgebruik hebt dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u contact opnemen met TRUSTe op https://feedbackform.truste.com/ watchdog/request

KidKraft, Inc. houdt zich aan de Safe Harbor-overeenkomst tussen de VS en EU en de Safe Harbor overeenkomst tussen de VS en Zwitserland, zoals opgesteld door het U.S. Department of Commerce inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. KidKraft heeft verklaard te voldoen aan de Safe Harbor-privacyprincipes van kennisgeving, keuze, doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om de certificering van KidKraft, Inc. te bekijken, gaat u naar http://www.export.gov/safeharbor/

Welke gegevens verzamelen wij

De typen gegevens die wij verzamelen kunnen in twee algemene categorieën worden verdeeld: persoonlijke gegevens en gegevens over uw gebruik. Persoonlijke gegevens omvatten alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u specifiek als persoon te identificeren, terwijl gegevens over uw gebruik bestaan uit samengevoegde gegevens of gegevens waaruit uw identiteit niet kan worden afgeleid. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe uw persoonlijke gegevens en gegevens over uw gebruik door ons verzameld worden en hoe we dergelijke gegevens gebruiken.

Hoe verzamelen we gegevens?

KidKraft, Inc. en dienstverleners voor webanalyse gebruiken technologieën als cookies, webbakens, tags en scripts. Deze technologieën worden gebruikt om trends te analyseren, de site te beheren, het gedrag van gebruikers op de site te volgen en om demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel. We kunnen rapporten ontvangen die zijn gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel in individuele als in samengevoegde vorm

• Logbestanden. Iedere keer wanneer u een van onze websites bezoekt, verzamelen onze servers automatisch gegevens van uw browser (zoals uw IP-adres, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende/laatste pagina, platformtype, datum- /tijdstempel en het aantal klikken) om trends te analyseren, de site te beheren, fraude te voorkomen, bezoekersbewegingen in verzamelde vorm te volgen en breedschalige, demografische gegevens te verzamelen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres in een logboek registreren voor systeembeheerdoeleinden. IP-adressen worden in een logboek geregistreerd om de sessie van een gebruiker te volgen. Op die manier weten we welke delen van onze site gebruikers bezoeken. We delen de logboekbestanden niet extern.

• Cookies. Het gebruik van cookies helpt ons bepaalde gegevens onthouden terwijl u onze Site bezoekt of onze Diensten gebruikt. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst en die het voor ons mogelijk maken om het aantal bezoekers van de website te tellen en terugkerende bezoekers te onderscheiden van nieuwe bezoekers. Met behulp van cookies kunnen we ook wachtwoorden en gebruikersvoorkeuren opslaan en gebruikerstrends volgen. De juiste werking van onze website is gebaseerd op het gebruik van cookies; als uw browser dus is ingesteld op het afwijzen van alle cookies, werkt de website niet goed. Gebruikers die cookies weigeren, nemen alle verantwoordelijkheid op zich voor het verlies van functionaliteit dat daaruit voortkomt. We koppelen de cookies niet aan gegevens waaruit iemand geïdentificeerd zou kunnen worden.

• Webbakens. Webbakens (deze worden ook wel clear gifs of pixeltags genoemd) zijn kleine, transparante, grafische afbeeldingen die vaak samen met cookies worden gebruikt om onze website verder persoonlijk aan te passen voor onze gebruikers en om een beperkte set gegevens te verzamelen over onze bezoeker. We kunnen webbakens ook in e-mailcommunicatie gebruiken om het gedrag van onze klanten te begrijpen. We koppelen de webbakens niet aan gegevens op basis waarvan iemand geïdentificeerd kan worden.

• Gegevens over u. Wanneer u onze Site bezoekt of onze Diensten gebruikt, kunnen we veel verschillende gegevens over u verzamelen. De antwoorden die u op onze vragen over u geeft, blijven strikt vertrouwelijk, terwijl andere persoonlijke gegevens over uzelf (zoals voor- en achternaam, adres, enz) gebruikt kunnen worden om uw profiel samen te stellen. Ten slotte kunnen we voor interactieve content en diensten, zoals de KidKraft-blog waarop u een openbaar profiel kunt kiezen, uw gegevens zichtbaar maken voor andere leden en bezoekers van die gemeenschap. U kunt kiezen om ons uw foto('s) of video('s) te geven, en door ons dergelijk materiaal te geven, gaat u ermee akkoord dat we het beschikbaar maken voor gebruikers van de Site of de blog van KidKraft, inclusief en zonder beperking, als u de winnaar bent van een reclamecampagne. Tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid, maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere gebruikers van onze Diensten. Gegevens over u worden bewaard in een SQLserverdatabase die met een wachtwoord is beschermd en die uitsluitend toegankelijk is voor KidKraft-medewerkers en wordt onderhouden via het KidKraft ERP-systeem. Als u denkt dat uw gegevens niet juist zijn, kunt u contact opnemen met KidKraft op websiteadministrator@kidkraft.com.

• Aankoopgegevens voor dealers. Om aankopen te verwerken, kunnen we uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en creditcardgegevens nodig hebben. Deze gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om uw bestelling te verwerken of zoals hier anderszins wordt beschreven. Creditcardtransacties worden verwerkt via industriestandaard SSL (Secure Socket Layer) en/of een sterke codering (3DES) door een externe partij die uw gegevens uitsluitend voor dat doel gebruikt.

• E-mailberichten en telefoongesprekken. Wanneer u zich voor onze Diensten registreert, hebben we een e-mailadres van u nodig. We gebruiken uw e-mailadres zowel voor transactiedoeleinden (bijv. bestelbevestingen, terugbetalingen en verwerking van verlengingen), als voor promotiedoeleinden (bijv. nieuwsbrieven, aanbiedingen van nieuwe producten, speciale kortingen, meldingen van evenementen en speciale aanbiedingen van derden). E-mailberichten die we u sturen, kunnen code bevatten waarmee onze database uw gebruik van de e-mailberichten kan volgen, zoals of het e-mailbericht geopend is, en op welke koppelingen (indien van toepassing) is geklikt. Als u liever geen promotieberichten per e-mail van ons wilt ontvangen, raadpleeg dan de paragraaf hieronder met de titel Afwijzen. Wij behouden ons het recht voor u bepaalde berichten te sturen met betrekking tot de KidKraft-producten en - diensten, zoals terugroepacties voor producten, zonder u de mogelijkheid te bieden deze berichten af te wijzen. We kunnen ook telefonisch of via sms contact met u opnemen (inclusief op elk mobiel nummer dat u ons geeft), maar uitsluitend in verband met KidKraft-diensten. Als u niet wilt dat wij telefonisch of via sms contact met u opnemen, kunt u uw telefoonnummer wijzigen of verwijderen van de pagina('s) met uw accountvoorkeuren, of ons verzoeken het nummer uit onze contactenlijst te verwijderen wanneer we telefonisch of via sms contact met u opnemen. We voldoen volledig aan de eisen van de Amerikaanse CAN-SPAM-wet.

• Demografische gegevens. We verzamelen ook demografische gegevens op onze Site. We gebruiken deze gegevens om de ervaring van onze gebruikers op onze Site op maat aan te passen, onze gebruikers inhoud te tonen waarin ze, ons inziens, geïnteresseerd kunnen zijn en deze inhoud naar hun voorkeur weer te geven. Een deel van deze gegevens kan worden gedeeld met adverteerders op een niet-persoonlijk identificeerbare basis.

• Gegevens uit online enquêtes. Van tijd tot tijd kunnen we vrijwillige enquêtes uitvoeren. We moedigen onze bezoekers aan om aan dergelijke enquêtes deel te nemen, omdat deze ons belangrijke informatie geven over de verbetering van onze Site of Diensten. U kunt ook vrijwillig deelnemen aan bepaalde enquêtes die we onze gebruikers aanbieden en u krijgtvoorafgaand aan uw deelname eventuele aanvullende regels over de uitvoering van dergelijke enquêtes. We koppelen de antwoorden uit de enquêtes niet aan persoonlijke gegevens en alle antwoorden zijn anoniem.

• Openbare forums. KidKraft neemt deel aan discussiesites, zoals blogspot.com. Alle informatie die op deze plaatsen wordt vrijgegeven, wordt openbare informatie en gebruikers moeten uiterst voorzichtig zijn, met name wat betreft kinderen, wanneer ze besluiten persoonlijke gegevens openbaar te maken. Raadpleeg de gemeenschapsrichtlijnen voor elke discussiesite wanneer u er opmerkingen plaatst.

Hoe we persoonlijke gegevens en gebruiksgegevens kunnen gebruiken

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken:

1. voor dagelijkse zakelijke doeleinden, zoals het opzetten en beheren van uw klantaccount, beantwoorden van uw vragen, levering van producten en diensten waarom u hebt gevraagd, verwerken en innen van betalingen en bieden van klantenservice;
2. om informatie over ons bedrijf te geven en u onze producten en diensten aan te bieden, evenals producten en diensten van derden die ons inziens interessant zijn voor u;
3. voor communicatie over en beheer van uw deelname aan speciale evenementen, programma's, enquêtes, wedstrijden, sweepstakes en andere aanbiedingen of promoties;
4. om u de mogelijkheid te bieden te communiceren met KidKraft en onze gelieerde bedrijven via onze forums, blogs en sociale media;
5. om ons bedrijf te evalueren en te verbeteren, inclusief de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en het analyseren van de doeltreffendheid van producten, diensten en deze Website en andere websites die we hebben en uw feedback te vragen via e-mailcommunicatie, telefoongesprekken en/of focusgroepen;
6. om onze aanbiedingen aan te passen aan uw persoonlijke interesses en de manier waarop u met ons communiceert;
7. om gegevensanalyses uit te voeren, zoals markt- en consumentenonderzoek, trendanalyse, demografische analyse en financiële analyse; en
8. om te voldoen aan wettelijke a We kunnen persoonlijke gegevens ook op andere manieren gebruiken die we melden wanneer we de gegevens verzamelen voor zover dat wettelijk of door deze kennisgeving wordt vereist. We kunnen gebruiksgegevens (die geen persoonlijke gegevens omvatten) voor alle wettig toegestane doeleinden gebruiken zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Openbaarmaking van uw gegevens aan derden

Wij delen uw gegevens uitsluitend met derden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

• Wettelijk verplichte openbaarmaking. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat wij de gegevens die u verstrekt op verzoek van een derde openbaar kunnen maken indien dat wettelijk wordt vereist, of wanneer wij, uitsluitend naar ons goeddunken, ervan overtuigd zijn dat openbaarmaking verstandig is (1) in navolging van de wet, op verzoek of bevel van justitie, of een ander juridisch proces, zoals een bevelschrift (ongeacht of een dergelijke openbaarmaking vereist wordt door de toepasselijke wet); (2) om de rechten of eigendommen van KidKraft of een derde te beschermen of te verdedigen; of (3) om de gezondheid of veiligheid van iemand te beschermen, zoals wanneer iemand (waaronder uzelf) wordt bedreigd met letsel of geweld.

• Openbaarmaking door ons aan vertrouwde derden. We kunnen uw niet-persoonlijke gegevens met derden delen, maar niet zodanig dat uw identiteit bekend wordt gemaakt. Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens samen met uw niet-persoonlijke gegeven delen met dienstverleners die met ons werken om namens ons functies uit te voeren. Vertegenwoordigers van uitbestede EDI (elektronische gegevensuitwisseling) hebben soms toegang nodig tot uw gegevens om diensten voor u uit te voeren. Uw gegevens worden als privé en vertrouwelijk behandeld door dergelijke dienstverleners en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan wij goedkeuren. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of postadres) uit ons gebruikersbestand delen met zorgvuldig geselecteerde derden, zodat zij producten en diensten kunnen aanbieden waarvoor, ons inziens, onze gebruikers belangstelling kunnen hebben. Als u geen aanbiedingen van onze vertrouwde partners wilt ontvangen, kunt u op elk moment uw e-mailvoorkeuren aanpassen door te werk te gaan zoals beschreven in de paragraaf Afwijzen hieronder.

• Openbaarmaking op uw verzoek aan vertrouwde derden.Wanneer u onze Site bezoekt, kunnen we u advertenties, promoties, sweepstakes en aanbiedingen van andere leveranciers laten zien. Als u dergelijke aanbiedingen accepteert, kunt u (afhankelijk van de situatie) uw gegevens met betrekking tot de aanbieding rechtstreeks aan de andere leverancier verstrekken, of wij kunnen uw gegevens aan de andere leverancier verstrekken, inclusief factureringsgegevens, door de registratieformulieren voor de aanbieding vooraf in te vullen. Uw gegevens worden niet overgedragen tot u de aanbieding accepteert. U kunt tot op dat moment de aanbieding nog altijd afwijzen. Raadpleeg het eigen privacybeleid van de andere leverancier (dit staat op de pagina met de aanbieding) als u vragen hebt over de manier waarop uw gegevens door deze leveranciers worden gebruikt. Denk eraan dat deze aanbiedingen kunnen worden weergegeven op pagina's binnen een KidKraft-website. Hoewel deze aanbiedingspagina's er precies zo uitzien als onze Site, stuurt u uw gegevens rechtstreeks naar een externe adverteerder. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor welk verlies of welke schade dan ook als gevolg van dergelijke betrekkingen, inclusief het delen met de hier beschreven andere leveranciers van de gegevens die u ons hebt verstrekt, of als gevolg van de aanwezigheid van dergelijke leveranciers op de KidKraft-site.

• Gegevens die worden overgedragen als gevolg van de verkoop van het bedrijf. Naarmate wij ons bedrijf ontwikkelen, kunnen we activa kopen of verkopen en, afhankelijk van de transactie, kunnen uw persoonlijke gegevens een van de overgedragen activa zijn. In het geval dat we worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen uw persoonlijke gegevens deel uitmaken van de activa die naar de overnemende partij worden overgedragen. Als dit gebeurt, wordt u op de hoogte gesteld als er materiële veranderingen zijn in de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld of gebruikt.

• Landen waarin persoonlijke gegevens kunnen worden openbaar gemaakt . Voor zover KidKraft gegevens openbaar maakt aan vertrouwde derden, zullen deze derden waarschijnlijk in de Verenigde Staten zijn. KidKraft doet zaken in veel rechtsgebieden en maakt gegevens openbaar zoals wettelijk wordt vereist in rechtsgebieden waar dergelijke openbaring noodzakelijk is om de wet of juridische processen na te leven.

Leeftijdsbeperkingen

Wij richten onze Diensten niet op kinderen die jonger zijn dan 13 en in naleving van de Children's Online Privacy Protection Act worden alle gegevens die we ontvangen van gebruikers van wie we denken dat ze jonger dan 13 zijn, uit onze database verwijderd.

Beveiliging

Wij gebruiken uitgebreide beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik en verandering van de gegevens die in onze database zijn opgeslagen. Deze maatregelen omvatten het gebruik van SSL (Secure Socket Layer) tijdens administratieve toegang tot de sitegegevens, evenals andere bedrijfseigen beveiligingsmaatregelen die van toepassing zijn op alle opslagplaatsen en elke overdracht van gebruikersgegevens. We gaan uiterst zorgvuldig te werk bij de beveiligde overdracht van gegevens tussen uw computer en onze servers, maar aangezien gegevensoverdracht via internet nooit gegarandeerd 100% veilig is, kunnen we de veiligheid van aan ons via internet overgedragen gegevens niet verzekeren of garanderen en we accepteren dus geen aansprakelijkheid voor onbedoelde openbaarmaking.

Koppelingen naar of toegang vanaf andere sites

U kunt, met behulp van allerlei toepassingen, toegang tot uw account of de inhoud van uw account krijgen vanaf externe sites, zoals socialenetwerksites. Het privacybeleid en de -praktijken van dergelijke sites inzake gegevens die u op die sites openbaar maakt, kunnen anders zijn dan de werkwijzen van KidKraft, zoals beschreven in dit privacybeleid, en u moet dus hun beleid en praktijken beoordelen om te verzekeren dat de privacy van de door u op hun site verstrekte gegevens niet in conflict is en overeenkomt met de manier waarop u uw gegevens wilt laten behandelen. Dergelijke sites kunnen ook hun eigen cookies en andere bestanden op uw computer plaatsen, gegevens verzamelen en u om persoonlijke gegevens vragen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de -praktijken of de inhoud van andere websites die toegang verlenen tot, of koppelingen hebben van of naar, deze site, inclusief die van socialenetwerksites en externe adverteerders wiens aanbiedingen u dwingen onze site te verlaten.

Onze Site bevat ook socialemediafuncties, zoals widgets of interactieve miniprogramma's, die op onze Site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres en de pagina die u op onze Site bezoekt, vastleggen en kunnen een cookie plaatsen om de functie naar behoren te laten functioneren. De socialemediafuncties en -widgets worden door een externe partner of rechtstreeks op onze Site gehost. Uw interactie met deze functies wordt beheerd door het privacybeleid van het bedrijf dat ze aanbiedt.

Afwijzen

U hebt de volgende opties ter beschikking om uw gegevens uit onze e-maildatabase te verwijderen als u de ontvangst van promotiemail en nieuwsbrieven wilt afwijzen.
1. Klik op de koppeling 'unsubscribe' (afmelden) onderaan het e-mailbericht.
2.Stuur een bericht naar het volgende postadres en laat ons daarin weten welke promotiemail u wilt afwijzen: KidKraft, Inc., 4630 Olin Road, Dallas, Texas 75244, VS
3. Ga voor alle Diensten waarin u kunt regelen welke e-mailberichten u ontvangt, naar de pagina met e-mailinstellingen van uw accountstartpagina en schakel de ongewenste promoties uit.

Uw gegevens bijwerken

KidKraft geeft gebruikers de volgende opties voor toegang, verwijderen, wijzigen en aanpassen van eerder verstrekte gegevens. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op uw verzoek om toegang tot persoonlijke gegevens.

1. Bij elke Dienst waarvan u een accountpagina hebt, kunt u uw creditcard (indien van toepassing) e-mailadres, wachtwoord en andere gegevens op de accountinstellingen- of voorkeurpagina wijzigen; of
2. u kunt een bericht sturen naar het hierboven vermelde postadres, waarin u uw accountgegevens geeft en ons laat weten welke gegevens u wilt wijzigen.

We bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te leveren. Als u uw account wilt annuleren of ons wilt verzoeken om uw gegevens niet meer te gebruiken om u diensten te leveren, kunt u contact met ons opnemen. Wij bewaren en gebruiken uw gegevens waar nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Contact opnemen met de website

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, overtreding van toepasselijke privacywetten, de praktijken van deze Site of uw betrekkingen met KidKraftwebsites, kunt u contact opnemen met:

KidKraft, Inc. Attn: Website Administrator, 4630 Olin Road, Dallas, Texas 75244, VS websiteadministrator@kidkraft.com

Voeg de aard van uw vraag of klacht bij, het land waarin u bent gevestigd en een e-mailadres voor contactdoeleinden. KidKraft beoordeelt uw vraag/klacht en zal binnen tien (10) werkdagen na ontvangst reageren.

Akkoord met het Privacybeleid

Uw gebruik van onze website(s), inclusief geschillen inzake privacy, is onderhevig aan dit Privacybeleid en de toepasselijke servicevoorwaarden. DOOR UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE WERKWIJZEN DIE WORDEN BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID EN DE TOEPASSELIJKE SERVICEVOORWAARDEN.

Als we besluiten ons Privacybeleid te wijzigen, plaatsen we die wijzigingen op deze privacybeleidpagina en op andere plaatsen die we hiervoor geschikt achten, zodat u op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we deze gebruiken, en indien van toepassing, hoe we deze openbaar maken. We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk willekeurig moment aan te passen. We vragen u dan ook om het regelmatig na te lezen. Als we materiële veranderingen aanbrengen in dit beleid, melden we dit vooraf op onze Site of op andere manieren, zoals per e-mail.

Voortzetting van uw gebruik na de publicatie van het bijgewerkte Privacybeleid van ongeacht welk deel van onze website, betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen.

Ingangsdatum

Dit Privacybeleid is voor het laatst herzien op 6 april 2015.